حضور رییس‌جمهور در مجلس برای دفاع از وزرای پیشنهادی/امیدواریم شورای نگهبان CF را تایید کند معاون پارلمانی رییس جمهور با بیان این که رییس جمهور برای معرفی وزرای پیشنهادی دربیشتر بخوانید »