رئیس جمهور در دیدار صمیمی جمعی از زنان، جوانان و دانشجویان: ایجاد ۸۰۰ هزار شغل در سال ۹۶ ادای دِین بود/ آمریکا می‌خواست ایران را منزوی کند نتیجه عکس گرفتبیشتر بخوانید »