رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران: آمادگی ۱۱۴ شرکت خارجی برای همکاری در پروژه‌های نفتی ایران به گزارش رمز پرس  :رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران با تاکید بر اینکه فعالانبیشتر بخوانید »