کشف کوچک‌ترین ستاره جهان منجمان دانشگاه کمبریج موفق به کشف کوچک‌ترین ستاره کیهان شدند. به گزارش رمز پرس به نقل از دیلی‌میل، این جرم کیهانی فقط اندکی بزرگ‌تر از زحلبیشتر بخوانید »