به گزارش رمز پرس به نقل از رییس مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان در گفتگو با ایسنا با اشاره به آغاز انتخاب رشته کنکوربیشتر بخوانید »