در نشست وزرای امورخارجه اتحادیه اروپا در بخارست: تاکید وزیر خارجه اتریش بر اهمیت راه‌اندازی سازوکار مالی اتحادیه اروپا با ایران وزیر امورخارجه اتریش که برای نشست وزرای امورخارجه اتحادیهبیشتر بخوانید »