رسول خادم رییس فدراسیون با ارسال نامه‌ای به اعضای مجمع عمومی فدراسیون کشتی از سمت خود استعفاء کرد. به گزارش رمزپرس و به نقل از فدراسیون کشتی، متن نامه خادمبیشتر بخوانید »