رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز یکشنبه اعلام کرد:طی ۲۴ ساعت گذشته شاهد بیشترین آمار مراجعه مردم به مراکز منتخب تشخیص و درمان سرپایی کرونا(۱۶ ساعته) و انجام ماموریت اورژانس برایبیشتر بخوانید »