کره جنوبی یک معافیت شش ماهه از واشنگتن برای ادامه خرید نفت ایران دریافت کرد، مدیر شرکت “اس کی اینوویشن” که مالک بزرگترین پالایشگاه نفت کره جنوبی است، اعلام کردبیشتر بخوانید »