کاهش پاییزی «قیمت پیشنهادی» در فایل‌های تابستانی املاک پایتخت: ازار معاملات مسکن پس از پشت سر گذاشتن ریزش قیمت‌های فروش آپارتمان در دو ماه پی‌در‌پی مرداد و شهریور اکنون واردبیشتر بخوانید »