با مثبت‌خواندن تصمیمات شورای هماهنگی اقتصادی لاریجانی: روند کاهش نرخ ارز باید ادامه یابد رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تصمیمات جلسات شورای هماهنگی تاثیرات مثبتی داشته و بیانگر این بودبیشتر بخوانید »