احتمال کاهش قیمت در صنایع پایین‌دست فولاد دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران با تاکید بر اینکه قیمت پروفیل بر مبنای قیمت قبل از اصلاح نرخ بنزین مورردبیشتر بخوانید »