در مصاحبه با یک شبکه آمریکایی زنگنه: کاهش حتی یک بشکه نفت خط قرمز ایران است ایران در آخرین دیدار رسمی اوپک حاضر نشد تولید نفت خود را کاهش دهدبیشتر بخوانید »