روند کاهشی بسیار ملایم کووید۱۹ در کشورادامه دارد  به گزارش رمز پرس  : معاون درمان وزارت بهداشت افزود: در آن زمان بعد از چین ما با کرونا برخورد کردیم البتهبیشتر بخوانید »