ترامپ: چین و ژاپن خودشان از کشتی‌هایشان در تنگه هرمز حفاظت کنند به گزارش رمز پرس :رئیس جمهور آمریکا در توییتی دیگر گفت که چین و ژاپن خود باید ازبیشتر بخوانید »