به گزارش رمز پرس علی نصیری- مدیر اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزیدر گفتگوی اعلام کرد برای ساماندهی به نحوه صدور دسته‌ چک، ایجاد رویه ای واحدبیشتر بخوانید »