مدیرکل پیش بینی و هشدارسریع سازمان هواشناسی،آخرین وضعیت جوی کشور در سه روز آینده را تشریح کرد. به گزارش رمزپرس احد وظیفه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بر اساس تحلیلبیشتر بخوانید »