با تصمیم هیات دولت، روند حذف ۴ صفر از پول ملی کلید خورد طرفداران حذف ۴ صفر معتقدند که این اقدام آثار خوبی از جمله کاهش حجم اسکناس، کاهش هزینهبیشتر بخوانید »