یکی از پایه‌گذاران پلاسمادرمانی کرونا: درمان پلاسمایی کرونا، رایگان است با اعلام خبر نهایی شدن گام‌های جدید ایران در زمینه درمان بیماران مبتلا به ویروس کرونا به وسیله پلاسما، دربیشتر بخوانید »