وزیر امور خارجه سابق آمریکا از حواشی پیش آمده برای پزشک ایرانی و اخراج او و خانواده‌اش از آمریکا اظهار تاسف کرد. به گزارش رمزپرس به نقل از ایسنا، جانبیشتر بخوانید »