به گزارش رمز پرس به نقل ازگفتگو در  ایسنا راننده آهسته حرکت می‌کند و مسیر هفت‌ساعته را با ۳۸ مسافر و در ۹ ساعت می‌راند؛ساعت‌هایی کرونایی که کمتر سرنشین آن بهبیشتر بخوانید »