به دنبال گران شدن محصولات گروه خودروسازی سایپا، شرکت پارس خودرو نیز قیمت محصولاتش را گران کرد. به گزارش رمزپرس به نقل از ایسنا، میزان گرانی محصولات پارس خودرو بهبیشتر بخوانید »