وزیر راه و شهرسازی: افزایش وام مسکن کمکی به قدرت خرید مردم نمی‌کند وزیر راه و شهرسازی گفت: به نظر من افزایش سقف وام مسکن کمکی به ارتقاء توان خریدبیشتر بخوانید »