دکتر بهرام عین الهی از چهره های نخبه و فرهیخته جامعه پزشکی می باشد. فوق تخصص قرنیه چشم و استاد دانشگاه همیشه دوست داشتم قدمی برای مردم سراب بردارم شهیدبیشتر بخوانید »