وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پس بازگشت از قم، پیامی را درباره این سفر در توییتر منتشر کرد. به گزارش رمزپرس به نقل از ایسنا، سیدعباس صالحی – وزیر ارشادبیشتر بخوانید »