نوام چامسکی: همه گیری کرونا قابل پیشگیری بود/ این بحران با خیانت نظام سیاسی آمریکا وخیم‌تر شد به گزارش رمز پرس به نقل از نوام چامسکی،  زبان شناس و فیلسوفبیشتر بخوانید »