واکنش همتی به ادعای سوئیس و آمریکا در ایجاد سازوکار مالی و ارسال اقلام بشردوستانه به ایران به  گزارش رمز پرس رئیس‌کل بانک مرکزی در واکنش به اعلام سوییس مبنی‌بر ایجادبیشتر بخوانید »