برای عدم ابتلا آنفلوآنزا بهترین زمان برای تزریق واکسن مهرماه و آبان ماه است. عضو کمیته کشوری آنفلوآنزا درباره وضعیت بیماری آنفلوآنزا در سال گذشته در کشور، گفت: نحوه بروزبیشتر بخوانید »