نفس دردناک سیستان به گزارش رمز پرس به نقل از ایرنا، آلودگی هوا و حرکت شن های روان ناشی از خشکسالی های ۱۸ ساله، جزئی از شرایط سخت زندگی ساکنانبیشتر بخوانید »