ظریف: برای تقویت مشارکت استراتژیک خود با چین تلاش می‌کنیم وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که پتاسیل‌ها برای تقویت هرچه بیشتر مشارکت استراتژیک میان ایران و چین بسیاربیشتر بخوانید »