دفتر مقام معظم رهبری اعلام کرد؛ هلال ماه مبارک رمضان رؤیت نشد/ دوشنبه آخر شعبان است دفتر مقام معظم رهبری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، هیچ گزارش اطمینان‌بخشی از رؤیت هلالبیشتر بخوانید »