رقابت ۵۲۲ هزار داوطلب آزمون استخدامی سال ۹۸ هفتمین آزمون استخدامی مشترک دستگاه‌های اجرایی کشور برای سال ۹۸ از امروز در دو نوبت صبح و عصر برگزار می‌شود و رقابتبیشتر بخوانید »