کره‌شمالی :به ایالات متحده آمریکا  هشدار داد که در صورت تداوم سیاست کنونی واشنگتن، توافقاتی که میان رهبران دو کشور در جریان نشست سنگاپور امضا شده، ممکن است به خطربیشتر بخوانید »