به گزارش رمز پرس، در مصاحبه ای با اقای فتاح زاده   کارشناس ارشد آموزشی  عنوان شد  این کارشناس ارشد گفت: انتخاب رشته در کنکور سراسری یکی از حساس‌ترین و سرنوشتبیشتر بخوانید »