اطلاعیه تکمیلی شرکت ملی نفتکش ایران به گزارش رمز پرس  به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ملی نفتکش ایران، نفت کش ایرانی SABITY متعلق به شرکتبیشتر بخوانید »