رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت: مقاومت کشورهای عضو اوپک، شکستی دیگر را برای آمریکایی‌ها رقم زد رییس جمهور تاکید کرد که مقاومت کشورهای عضو اوپک، شکست دیگری را برایبیشتر بخوانید »