رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال گفت: با وجودی که بهره گیری از استودیوهای مجازی را وارد کشور کردیم اما بهره برداری خوبی دربیشتر بخوانید »