تلاش هند برای معافیت تحریم‌های نفتی ایران  به گزارش رمز پرس  یک مقام وزارت نفت هند به “اس اند پی گلوبال پلاتس” گفت: ما به دنبال یک معافیت دیگر ازبیشتر بخوانید »