مرحله دوم کمک‌های حمایتی در حساب هاست به گزارش  رمز پرس دومین مرحله از پرداخت کمک های حمایتی دولت شب گذشته به حساب سرپرستان ۲۰ میلیون نفر واریز شده است.بیشتر بخوانید »