ولایتی  : در حاشیه مراسم یادبود دانشجویان علوم تحقیقات: همه ابعاد این سانحه به صورت قانونی پیگیری خواهد شد رئیس هیئت موسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی با اشارهبیشتر بخوانید »