مراسم روز دانشجو در  دانشگاه تربیت مدرس روز ۱۶ آذرماه با حضور رئیس و هیات علمی دانشگاه و محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس برگزار شد. مراسم روز دانشجو در  دانشگاهبیشتر بخوانید »