مطهری در جمع خبرنگاران خبر داد نایب رییس مجلس با اشاره به توضیحات دبیر شورای عالی امنیت ملی در خصوص لوایح مرتبط با FATF و ارتباط با دفتر رهبری برایبیشتر بخوانید »