سناتور برجسته آمریکایی با اشاره به اظهارات جدید دونالد ترامپ مبنی بر تمایلش به مذاکره با ایران، تاکید کرد: به گزارش رمز پرس  به نقل از سناتور برجسته آمریکایی بابیشتر بخوانید »