تلاش می‌کنم مقابل شهروندان تهرانی روسفید باشم به گزارش رمز پرس گزینه نهایی منتخبان شورای شهر پنجم برای تصدی پست شهرداری تهران در نخستین اظهاراتش گفت: در همین اولین لحظاتبیشتر بخوانید »