نظر معاون سابق ولایتی درباره مذاکره با آمریکا معاون وزیر امور خارجه در دوره وزارت علی‌اکبر ولایتی و عضو تیم مذاکره‌کننده قطعنامه ۵۹۸ معتقد است که «اگر نظام جمهوری اسلامیبیشتر بخوانید »