معاون وزیر علوم تاکید کرد: ‌مجددا در فاصله اندکی امکان ساخت نسخه دوم ماهواره پیام در دانشگاه امیرکبیر وجود دارد. به گزارش رمز پرس  معاون وزیر علوم و رییس سازمانبیشتر بخوانید »