استاندار قزوین از احداث بی‌نظیرترین مجتمع گلخانه‌ای کشور، با مختصات جغرافیایی مناسب به وسعت ۱۱۰۰هکتار در شهرستان تاکستان خبرداد. به گزارش رمزپرس به نقل از ایسنا، فریدون همتی، استاندارقزوین دربیشتر بخوانید »