وزارت دفاع قزاقستان روز جمعه اعلام کرد که چهار نظامی این کشور در انفجار انبار مهمات در شهر طراز کشته و ۶۶ نفر دیگر زخمی شدند. به گزارش رمز پرسبیشتر بخوانید »