در گفت‌وگو با ایسنا اعلام شد استفاده از فناوری‌های به‌روز در استخراج رمزارز/شرکت‌های مستقر در مناطق‌سردسیر در اولویت به گزارش رمز پرس مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارتبیشتر بخوانید »