فرماندار ویژه زابل گفت: طوفان و هوای آلوده وآکنده از گردوغبار، مشکلات زیادی برای مردم بوجود آورده است. به گزارش رمزپرس هوشنگ ناظری در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا‌، افزود:بیشتر بخوانید »